info / contact   instagram 

REDO
fake stone, fake gold, polyester, approx. 35 x 16 x 25 cm, 2013
/
REDO
sztuczny kamień, sztuczne złoto, poliester, ok. 35 x 16 x 25 cm, 2013


Since birth we are introduced to different sets of truths, to systems a number of which are several thousand years old. They make an impression of being right and complete. We rely on them and involuntarily take them as reference points, even more when they are endorsed by authority, history or the sheer number of people involved in them. Systems in which one does everything one is told offer an immense feeling of comfort and safety - no one has to think for oneself, no one questions or finds out for oneself - it is so much easier to follow.
/
Od momentu narodzin prezentuje się nam rozmaite zestawy prawd, systemy, których duża część istnieje od tysięcy lat. Wydają się nam one słuszne i kompletne. Polegamy na nich i mimowolnie czynimy punktami odniesienia, zwłaszcza gdy legitymizują je autorytety, historia lub sami ludzie, którzy je wyznają. Systemy, w których jednostka robi wszystko, co się jej powie, oferują błogie uczucie komfortu i bezpieczeństwa - nikt nie musi myśleć za siebie, nikt nie zadaje pytań i nie szuka odpowiedzi - podążanie za innymi jest prostsze.To be
plaster, wooden stick, rubber, 2013
/
Być
gips, drewniany kij, guma, 2013Everything is everything else
visualisation, 2013
/
Wszystko jest wszystkim innym
wizualizacja, 2013Rich black / rich white
screenshots, 2013
/
Rich black / rich white
zrzuty ekranu, 2013


Rich black, in printing, is an ink mixture of solid black over one or more of the other CMYK colors, resulting in a darker tone than black ink alone generates in a printing process.
/
Rich black (dosł. bogaty czarny) to określenie drukarskie na głęboką czerń. Jest to mieszanina podstawowej czarnej farby z jednym, bądź kilkoma pozostałymi kolorami CMYK w celu pogłębienia jej odcienia.

Sixty nine
LED lights, PMMA, MDF board, 37,5 x 65 cm, 2013
/
Sześćdziesiąt dziewięć
żarówki LED, PMMA, płyta MDF, 37,5 x 65 cm, 2013Butt
button, approx. 22 x 14 mm, 2013
/
Guz
guzik, ok. 22 x 14 mm, 2013
Salt is white
lamp, red bulb, salt, 2013
/
Sól jest biała
lampa, czerwona żarówka, sól, 2013