info / contact   instagram 

The Records are about experiencing reality as it is. They are a registration without interpretations, judgements or meanings. They are about living from one moment to another. The Record can be made at any chosen place or time. The project lasted one year.
/
Zapisy są o doświadczaniu rzeczywistości takiej, jaka jest. Są rejestracją pozbawioną interpretacji, ocen czy znaczeń. Są o życiu z chwili na chwilę. Zapis może powstać w każdym miejscu, o każdej porze. Projekt trwał 1 rok.

Sample video:
/
Przykładowe wideo:


Records:
/
Zapisy:


Record 16.03.2013, 13:52 - 13:55, next to Skalki Twardowskiego
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 16.03.2013, 13:52 - 13:55, przy Skałkach Twardowskiego
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 9.03.2013, 13:47 - 13:52, Golden lane
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 9.03.2013, 13:47 - 13:52, Złota alejka
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 24.02.2013, 12:31 - 12:37, Wolowiec
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 24.02.2013, 12:31 - 12:37, Wołowiec
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 23.02.2013, 12:19 - 12:24, Wolowiec
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 23.02.2013, 12:19 - 12:24, Wołowiec
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 16.02.2013, 17:05 - 17:12, Krakow: around the Krakus Mound
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 16.02.2013, 17:05 - 17:12, Kraków: wokół Kopca Krakusa
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 11.02.2013, 16:11 - 16:14, Krakow: Podolski boulevard, under the railway bridge
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 11.02.2013, 16:11 - 16:14, Kraków: Bulwar podolski, pod mostem kolejowym
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 3.02.2013, 13:10 - 13:15, at my parents'
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 3.02.2013, 13:10 - 13:15, u rodziców
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 30.01.2013, 18:45 - 18:52, home: living room, corridor and kitchen in the dark
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 30.01.2013, 18:45 - 18:52, dom: pokój, korytarz i kuchnia po ciemku
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 11.01.2013, 15:34 - 15:46, a cold
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 11.01.2013, 15:34 - 15:46, przeziębienie
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo


Record 3.01.2013, 15:49 - 15:55, based on part of Philip Glass' "Einstein on the beach" libretto
ink on mdf, 20 x 25 cm + video
/
Zapis 3.01.2013, 15:49 - 15:55, na podstawie fragmentu libretto "Einstein on the beach" Philipa Glassa
tusz na płycie mdf, 20 x 25 cm + wideo

My movements are a result of a set of numbers defined in the Philip Glass' opera. The mind, after receiving a couple of times a certain sequence, automatically assumed the next one would be the same, resulting in losing contact with what actually is.
/
Moje ruchy wynikają z określonego w operze Philipa Glassa układu cyfr. Po otrzymaniu kilka razy z rzędu określonej sekwencji, umysł automatycznie zakłada, że kolejny zestaw będzie taki sam, w rezultacie tracąc kontakt ze stanem faktycznym.
The similarity is seeming (like e.g. brushing your teeth today and yesterday).
For example, when you peel the potatoes you most likely don't concentrate entirely on this action. You get the feeling that each successive potato is just another potato. This similarity is seeming. While peeling you probably think about the meeting which will take place in an hour, or about a jaunt out of town. You are absent, however, every movement of your hands is new and this is what 'Seemingly' project is about.
It doesn't change the fact that every successive potato is just another potato.
/
Podobieństwo jest pozorne (jak np. dzisiejsze i wczorajsze mycie zębów).
Kiedy np. obierasz ziemniaki, pewnie nie skupiasz uwagi na tej czynności. Masz wrażenie, że każdy ziemniak jest tylko kolejnym ziemniakiem. To podobieństwo jest pozorne. Obierając, myślisz o spotkaniu, które odbędzie się za godzinę, albo o wypadzie za miasto. Jesteś nieobecny. Tymczasem każdy najmniejszy ruch twoich rąk jest nowy i właśnie o tym jest projekt "Pozornie".
Nie zmienia to faktu, że każdy kolejny ziemniak jest tylko kolejnym ziemniakiem.

Seemingly (1)
acrylic on canvas, 2012, 70 x 80 cm
/
Pozornie (1)
akryl na płótnie, 2012, 70 x 80 cm

Seemingly (2)
acrylic on canvas, 2012, 70 x 80 cm
/
Pozornie (2)
akryl na płótnie, 2012, 70 x 80 cm

Seemingly (3)
acrylic on canvas, 2012, 54 x 65 cm
/
Pozornie (3)
akryl na płótnie, 2012, 54 x 65 cm

Seemingly (4)
acrylic on canvas, 2012, 54 x 65 cm
/
Pozornie (4)
akryl na płótnie, 2012, 54 x 65 cm

Seemingly (5)
acrylic on canvas, 2012, 54 x 65 cm
/
Pozornie (5)
akryl na płótnie, 2012, 54 x 65 cm

Seemingly (6)
acrylic on canvas, 2012, 46 x 55 cm
/
Pozornie (6)
akryl na płótnie, 2012, 46 x 55 cm

Seemingly (7)
acrylic on canvas, 2012, 65 x 54 cm
/
Pozornie (7)
akryl na płótnie, 2012, 65 x 54 cm

Seemingly (8)
acrylic on canvas, 2012, 46 x 55 cm
/
Pozornie (8)
akryl na płótnie, 2012, 46 x 55 cm

Seemingly (9)
acrylic on canvas, 2012, 46 x 55 cm
/
Pozornie (9)
akryl na płótnie, 2012, 46 x 55 cm

Seemingly (10)
acrylic on canvas, 2012, 54 x 65 cm
/
Pozornie (10)
akryl na płótnie, 2012, 54 x 65 cm

Seemingly (11)
acrylic on canvas, 2012, 50 x 60 cm
/
Pozornie (11)
akryl na płótnie, 2012, 50 x 60 cm

Seemingly (12)
acrylic on canvas, 2012, 50 x 60 cm
/
Pozornie (12)
akryl na płótnie, 2012, 50 x 60 cm

Seemingly (13)
acrylic on canvas, 2012, 38 x 46 cm
/
Pozornie (11)
akryl na płótnie, 2012, 38 x 46 cm

Seemingly (14)
acrylic on canvas, 2012, 50 x 60 cm
/
Pozornie (14)
akryl na płótnie, 2012, 50 x 60 cm

Seemingly (15)
acrylic on canvas, 2012, 46 x 55 cm
/
Pozornie (15)
akryl na płótnie, 2012, 46 x 55 cm