info / contact   instagram 

Seemingly
acrylic on canvas, 80 x 70 cm, 2011
/
Pozornie
akryl na p³ótnie, 80 x 70 cm, 2011

Seemingly
acrylic on canvas, 65 x 50 cm, 2011
/
Pozornie
akryl na p³ótnie, 65 x 50 cm, 2011
9 knees
(Based on the 'Triumph of Galatea', a fresco by Raphael)
acrylic on canvas, 2011, 100 x 80 cm
/
9 kolan
(Na podstawie fresku "Triumf Galatei" Rafaela)
akryl na p³ótnie, 2011, 100 x 80 cm

Four-edged sword
acrylic on canvas, 2011, 80 x 70 cm
/
Miecz czterosieczny
akryl na p³ótnie, 2011, 80 x 70 cm

The same
acrylic on canvas, 2011, 120 x 100 cm
/
To samo
akryl na p³ótnie, 2011, 120 x 100 cm

The third step (after Botero, after Ingres)
acrylic on canvas, 2011, 61 x 50 cm
/
Trzeci krok (za Botero, za Ingres'em)
akryl na p³ótnie, 2011, 61 x 50 cm


The reason to paint 'The third Step' was Fernando Botero's painting 'Miss Riviere' from 2001, which is a continuation (second step) of Jean-Auguste-Dominique Ingres' 'Miss Riviere' theme from 1806.
/
Powodem do namalowania "Trzeciego kroku" by³ obraz Ferdando Botero "Panna Riviere" z 2001, który jest kontynuacj± (drugim krokiem) motywu "Panny Riviere" Jean-Auguste-Dominique'a Ingres'a z 1806 r.

K5
acrylic on canvas, 2011, 40 x 70 cm
/
K5
akryl na p³ótnie, 2011, 40 x 70 cm

K6
acrylic on canvas, 2011, 40 x 70 cm
/
K6
akryl na p³ótnie, 2011, 40 x 70 cm

K7
acrylic on canvas, 2011, 20 x 30 cm
/
K7
akryl na p³ótnie, 2011, 20 x 30 cm

K8
acrylic on canvas, 2011, 30 x 60 cm
/
K8
akryl na p³ótnie, 2011, 30 x 60 cm

K9
acrylic on canvas, 2011, 40 x 70 cm
/
K9
akryl na p³ótnie, 2011, 40 x 70 cm

10
acrylic on canvas, 2011, 30 x 50 cm
/
10
akryl na p³ótnie, 2011, 30 x 50 cm

11
acrylic on canvas, 2011, 50 x 100 cm
/
11
akryl na p³ótnie, 2011, 50 x 100 cm

12
acrylic on canvas, 2011, 30 x 50 cm
/
12
akryl na p³ótnie, 2011, 30 x 50 cm

13
acrylic on canvas, 2011, 40 x 70 cm
/
13
akryl na p³ótnie, 2011, 40 x 70 cm

14
acrylic on canvas, 2011, 50 x 70 cm
/
14
akryl na p³ótnie, 2011, 50 x 70 cm

15
acrylic on canvas, 2011, 50 x 50 cm
/
15
akryl na p³ótnie, 2011, 50 x 50 cm

16
acrylic on canvas, 2011, 70 x 120 cm
/
16
akryl na p³ótnie, 2011, 70 x 120 cm

17
acrylic on canvas, 2011, 50 x 80 cm
/
17
akryl na p³ótnie, 2011, 50 x 80 cm

18
acrylic on canvas, 2011, 50 x 70 cm
/
18
akryl na p³ótnie, 2011, 50 x 70 cm

19
acrylic on canvas, 2011, 90 x 120 cm
/
19
akryl na p³ótnie, 2011, 90 x 120 cm