info / contact   instagram 

Garbarska street
acrylic on canvas, 60 x 40 cm, 2009
/
Garbarska
akryl na płótnie, 60 x 40 cm, 2009

Tomek
acrylic on board, 31 x 50 cm, 2009
/
Tomek
akryl na płycie, 31 x 50 cm, 2009

There has to be fresh air because it's in fashion now
acrylic on canvas, 65 x 80,5 cm, 2009
/
Musi być świeże powietrze, bo to jest teraz modne
akryl na płótnie, 65 x 80,5 cm, 2009

What next?
acrylic on canvas, 50 x 80 cm, 2009
/
Co dalej?
akryl na płótnie, 50 x 80 cm, 2009

Probably slag
acrylic on canvas, 50 x 80 cm, 2009
/
Chyba żużel
akryl na płótnie, 50 x 80 cm, 2009

Bumpers
acrylic on canvas, 50 x 80 cm, 2009
/
Zderzaki
akryl na płótnie, 50 x 80 cm, 2009

Lulu
acrylic on canvas, 30 x 50 cm, 2009
/
Lulu
akryl na płótnie, 30 x 50 cm, 2009

Goodbye neurosis
acrylic on canvas, 50 x 80 cm, 2009
/
Żegnaj nerwico
akryl na płótnie, 50 x 80 cm, 2009

Forum
acrylic on board, 40 x 28 cm, 2009
/
Forum
akryl na płycie, 40 x 28 cm, 2009