ABOUT
  Piotr Krysiak (b. 1982, Poland) graduated with distinction from the Academy of Fine Arts in Krakow. Krysiak's paintings have been displayed at individual and collective exhibitions in Austria, Italy, Korea, Poland, USA, among others. His works have won awards and distinctions in artistic competitions and have appeared in contemporary art publications. Krysiak's works are both in public and private collections.

  Lives and works in Warsaw.


  STATEMENT
  My painting practice originates from the nature of life and is linked directly to life's cyclicality, variability, and temporality. It is founded on cause-effect law and universal, elementary mechanisms to which we are subject every day. The character and way in which these mechanisms work determine the course of my painting process. They are the basis for creating a form in which logic meets unpredictability.
  The surface of the canvas, whose size affects the duration of the process, is covered with repetitive movements of the brush. These movements generate arrangements of directions and rhythms which grow and determine the shape of subsequent structures. Just as in life, where past moments add up and influence future events, the recorded fragments of the painting alter the further movements of the brush. The deforming bristles, the paint drying or disruption of attention, all affect the process of painting, just as small daily events impact the course of life.


  EXHIBITIONS
  2017 | 'Stardust', Cellar Gallery, Krakow, Poland
  2017 | 'Abstract Mind', CICA Museum of Contemporary Art in Gimpo, Korea
  2016 | 'Art Now', National Museum in Krakow, Poland
  2016 | 'Show your world', Gallery MC, New York City, USA
  2016 | '10th Triennial of Small-Size Painting', Wozownia Art Gallery, Torun, Poland
  2016 | 'Borders' International Art and Architecture Festival, Venice, Italy
  2016 | 'Dave Brown Projects 12th Semiannual Competition', USA
  2016 | 'Chashama Gala', 4 Times Square, New York City, USA
  2016 | 'Piotr Krysiak - Painting' (solo), Brick-5, Vienna, Austria
  2011 | 'Salted Candy', Nowa Gallery, Poznan, Poland
  2011 | 'II Triennial of Contemporary Polish Painting', BWA Rzeszow, Poland
  2010 | 'New things' (solo), Museum in Bielsko-Biala, Poland
  2010 | 'Under', Cellar Gallery, Krakow, Poland
  2005 | 'Piotr Krysiak - painting' (solo), Schindler Factory, Krakow, Poland


  COMPETITIONS
  2017 | Winner of the 3rd 2017 ArtSlant Prize Showcase, USA
  2016 | Runner up of the Artist Grant competition organized by the Art Registry World
  2016 | Finalist of the 10. Triennial of small-size painting, Wozownia Art Gallery, Toruń, Poland
  2016 | Finalist in the Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, USA
  2016 | Winner of the 5th 2016 ArtSlant Prize Showcase, USA


  PUBLICATIONS
  2017 | Art Can See, Paris-Sorbonne, France
  2017 | A Hundred Eleven Magazine, New York City, USA
  2017 | Arttyco Contemporary Art
  2017 | VASiSTAS Magazine, Dresden, Germany
  2017 | Booooooom.com
  2017 | ArtMaze Mag, No. 1, London, Great Britain
  2016 | BORDERS International Art Festival in Venice, Italy
  2016 | '10. Triennial of small-size painting', Wozownia Art Gallery, Toruń, Poland
  2016 | 'Paint Pulse Magazine', 5th issue, New York City, USA
  2015 | 'iGNANT' magazine, Berlin, Germany
  2010 | 'II Triennial of Contemporary Polish Painting', BWA Rzeszow, Poland


  COLLECTIONS
  Museum in Bielsko-Biala, Poland
  Dave Bown Collection, USA
  Private collections in Austria, The Netherlands, New Zealand, Poland, UK.


  CONTACT
  piotr.krysiak@gmail.com
  instagram: piotr___krysiak   
  INFO
  Piotr Krysiak (ur. 1982) studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Austrii, Korei, Polsce, USA, Włoszech. Obrazy Krysiaka zdobyły nagrody i wyróżnienia w konkursach artystycznych oraz ukazały się w publikacjach z dziedziny sztuki współczesnej. Jego prace znajdują się w zbiorach instytucji sztuki oraz w kolekcjach prywatnych.

  Mieszka i pracuje w Warszawie.


  STATEMENT
  Moja praktyka malarska wynika z natury życia. Ma bezpośredni związek z jego cyklicznością, zmiennością i tymczasowością. Opiera się na prawie przyczynowo-skutkowym i uniwersalnych, elementarnych mechanizmach, którym podlegamy każdego dnia. Charakter i sposób działania tych mechanizmów determinują przebieg mojego procesu malowania. Są podstawą w tworzeniu formy, w której logika spotyka się z nieprzewidywalnością.
  Powierzchnię płótna, którego wielkość wpływa na czas trwania procesu, zapełniam powtarzającymi się ruchami pędzla. Generują one układy kierunków i rytmów, które rozrastają się i decydują o kształcie kolejnych struktur. Podobnie jak na co dzień minione chwile sumują się rzutując na przyszłe zdarzenia, tak utrwalone fragmenty obrazu oddziałują na dalsze ruchy pędzla. Odkształcające się włosie, wysychanie farby czy rozproszenie uwagi zmieniają proces malowania tak, jak drobne zdarzenia wpływają na bieg życia.


  WYSTAWY
  2017 | 'Stardust', Cellar Gallery, Kraków
  2017 | 'Abstract Mind', Muzeum Sztuki Współczesnej CICA w Gimpo, Korea
  2016 | 'Sztuka Teraz', Muzeum Narodowe w Krakowie
  2016 | 'Show your world', Galeria MC, Nowy Jork, USA
  2016 | '10. Triennale Małych Form Malarskich', Galeria Wozownia, Toruń
  2016 | Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Architektury 'Borders', Wenecja, Włochy
  2016 | 'Dave Brown Projects 12th Semiannual Competition', USA
  2016 | 'Chashama Gala', 4 Times Square, Nowy Jork, USA
  2016 | 'Piotr Krysiak - malarstwo' (indyw.), Brick-5, Wiedeń, Austria
  2011 | 'Salted Candy', Galeria Nowa, Poznań
  2011 | 'II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego', BWA Rzeszów
  2010 | 'Nowe rzeczy' (indyw.), Muzeum w Bielsku-Białej
  2010 | 'Under', Cellar Gallery, Kraków
  2005 | 'Piotr Krysiak - malarstwo' (indyw.), Fabryka Schindlera, Kraków


  KONKURSY
  2017 | Zwycięzca 3 Showcase w konkursie ArtSlant, USA
  2016 | Drugie miejsce w konkursie Artist Grant organizowanym przez Art Registry World
  2016 | Finalista 10. Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń
  2016 | Finalista w Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, USA
  2016 | Zwycięzca 5 Showcase w konkursie ArtSlant, USA


  PUBLIKACJE
  2017 | Art Can See, Sorbona, Paryż, Francja
  2017 | A Hundred Eleven Magazine, Nowy Jork, USA
  2017 | Arttyco Contemporary Art
  2017 | VASiSTAS Magazine, Drezno, Niemcy
  2017 | Booooooom.com
  2017 | ArtMaze Mag Nr 1, Londyn, Wielka Brytania
  2016 | Międzynarodowy Festiwal Sztuki BORDERS w Wenecji, Włochy
  2016 | '10. Triennale Małych Form Malarskich', Galeria Wozownia, Toruń
  2016 | 'Paint Pulse Magazine', 5 wydanie, Nowy Jork, USA
  2015 | Magazyn 'iGNANT', Berlin, Niemcy
  2010 | 'II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego', BWA Rzeszów


  KOLEKCJE
  Muzeum w Bielsku-Białej
  Dave Bown Collection, USA
  Prywatne kolekcje w Austrii, Holandii, Nowej Zelandii, Polsce, Wielkiej Brytanii.


  KONTAKT
  piotr.krysiak@gmail.com
  instagram: piotr___krysiak