Piotr Krysiak (b. 1982, Poland) graduated with distinction from the Academy of Fine Arts in Krakow. He also studied at the Ecole Superieure des Beaux-Arts in Toulouse, France. Krysiak's paintings have been displayed at individual and collective exhibitions in New York City ("Chashama Gala", 4 Times Square and "Show your world", Gallery MC), Vienna ("Piotr Krysiak - Painting", Brick-5), Venice ("Borders" International Art and Architecture Festival), Korea ("Abstract Mind", CICA Museum of Contemporary Art in Gimpo), Krakow ("Art Now", National Museum in Krakow), Torun ("10th Triennial of Small-Size Painting", Wozownia Art Gallery), among others. His works have won awards and distinctions in artistic competitions, such as Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, Artist Grant Competition organized by Art Registry World, ArtSlant Prize Showcase or Triennial of Contemporary Polish Painting in Torun. Krysiak's paintings appeared in contemporary art publications, such as British ArtMaze Mag or New York Paint Pulse Magazine. His works are both in public and private collections (eg. Museum in Bielsko-Biala, Dave Bown Collection). The content of Krysiak's paintings captures his persistence in what is actually taking place on the canvas. Thoughts and feelings related to it affect the process of painting the same way that daily reflections and impressions impact the course of his life.  All that is taking place on the canvas I record as small portions of paint which build to a bigger whole. Thoughts and feelings related to it affect my decisions in the same way that daily reflections and impressions impact the course of my life. One after another the moments leave traces influencing decisions that I'm yet to make. Reality becomes abstraction, and in turn, abstraction generates real-life reactions. Registered fragments of life are left without comment or meaning, but a nonfigurative image of a ready record urges us to interpret it in different ways. This interpretation leaves a mark in the memory and becomes difficult to substitute for any other.  2016 - with Lydia Wolens from the Art Registry World (click here)
  2016 - with Luca Curci, director of the International Art and Architecture Borders Festival in Venice (click here)  2017 - 'Abstract Mind', CICA Museum of Contemporary Art in Gimpo, Korea
  2016 - 'Art Now', National Museum in Krakow, Poland
  2016 - 'Show your world', Gallery MC, New York City, USA
  2016 - '10th Triennial of Small-Size Painting', Wozownia Art Gallery, Torun, Poland
  2016 - 'Borders' International Art and Architecture Festival, Venice, Italy
  2016 - 'Dave Brown Projects 12th Semiannual Competition', USA
  2016 - 'Chashama Gala', 4 Times Square, New York City, USA
  2016 - 'Piotr Krysiak - Painting' (solo), Brick-5, Vienna, Austria
  2011 - 'Salted Candy', Nowa Gallery, Poznan, Poland
  2011 - 'II Triennial of Contemporary Polish Painting', BWA Rzeszow, Poland
  2010 - 'New things' (solo), Museum in Bielsko-Biala, Poland
  2010 - 'Under', Cellar Gallery, Krakow, Poland
  2005 - 'Piotr Krysiak - painting' (solo), Schindler Factory, Krakow, Poland
  2005 - 'Polish Week', Gotland, Sweden  2017 - Winner of the 3rd 2017 ArtSlant Prize Showcase, USA
  2016 - Runner up of the Artist Grant competition organized by the Art Registry World
  2016 - Finalist 10. Triennial of small-size painting, Wozownia Art Gallery, Toruń, Poland
  2016 - Finalist in the Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, USA
  2016 - Winner of the 5th 2016 ArtSlant Prize Showcase, USA  2017 - Booooooom.com (click here)
  2017 - ArtMaze Mag, No. 1
  2016 - BORDERS International Art Festival in Venice, Italy
  2016 - '10. Triennial of small-size painting', Wozownia Art Gallery, Toruń, Poland
  2016 - 'Paint Pulse Magazine', 5th issue, New York City, USA
  2015 - 'iGNANT' magazine, Berlin, Germany
  2010 - 'II Triennial of Contemporary Polish Painting', BWA Rzeszow, Poland  Museum in Bielsko-Biala, Poland
  Dave Bown Collection, USA  piotr.krysiak@gmail.com

  fb fb

  Piotr Krysiak (ur. 1982) studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, którą ukończył z wyróżnieniem, i Ecole Superieure des Beaux-Arts w Tuluzie. Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju, jak i poza jego granicami, m.in. w Nowym Jorku ("Chashama Gala", 4 Times Square i "Show your world", Galeria MC), Wiedniu ("Piotr Krysiak - malarstwo", Brick-5), Wenecji (Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Architektury "Borders"), Korei ("Abstract Mind", Muzeum Sztuki Współczesnej CICA w Gimpo), Krakowie ("Sztuka Teraz", Muzeum Narodowe), Toruniu ("10. Triennale Małych Form Malarskich", Galeria Wozownia). Obrazy Krysiaka nagradzano i wyróżniano w konkursach artystycznych, takich jak Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, Artist Grant Competition organizowanym przez Art Registry World, ArtSlant Prize Showcase czy Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu. Jego twórczość ukazała się w publikacjach z dziedziny sztuki współczesnej, takich jak brytyjski ArtMaze Mag czy nowojorski Paint Puls Magazine. Prace Krysiaka znajdują się w zbiorach instytucji sztuki oraz w kolekcjach prywatnych (np. Muzeum w Bielsku-Białej, Dave Bown Collection). Treścią obrazów Krysiaka jest zapis jego trwania w tym, co się rozgrywa na płótnie. Myśli i odczucia z tym związane wpływają na proces malowania, podobnie jak na co dzień refleksje czy wrażenia oddziałują na przebieg jego życia.  Wszystko, co rozgrywa się na płótnie, zapisuję w postaci małych porcji farby budujących większą całość. Związane z tym myśli i odczucia wpływają na moje decyzje, podobnie jak na co dzień refleksje czy wrażenia oddziałują na przebieg mojego życia. Kolejne chwile zostawiają po sobie ślady wpływające na decyzje, które zostaną dopiero przeze mnie podjęte. Rzeczywistość staje się abstrakcją, abstrakcja z kolei generuje rzeczywiste reakcje. Zarejestrowane fragmenty życia pozbawione są komentarza czy znaczeń, lecz niefiguratywny obraz gotowego zapisu skłania do jego różnej interpretacji, ta natomiast zapada w pamięci i trudno zastąpić ją inną.  2016 - z Lydią Wolens z Art Registry World (kliknij tu)
  2016 - z Lucą Curci, dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Sztuki i Architektury Borders w Wenecji (kliknij tu)  2017 - 'Abstract Mind', Muzeum Sztuki Współczesnej CICA w Gimpo, Korea
  2016 - 'Sztuka Teraz', Muzeum Narodowe w Krakowie
  2016 - 'Show your world', Galeria MC, Nowy Jork, USA
  2016 - '10. Triennale Małych Form Malarskich', Galeria Wozownia, Toruń
  2016 - Międzynarodowy Festiwal Sztuki i Architektury 'Borders', Wenecja, Włochy
  2016 - 'Dave Brown Projects 12th Semiannual Competition', USA
  2016 - 'Chashama Gala', 4 Times Square, Nowy Jork, USA
  2016 - 'Piotr Krysiak - malarstwo' (indyw.), Brick-5, Wiedeń, Austria
  2011 - 'Salted Candy', Galeria Nowa, Poznań
  2011 - 'II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego', BWA Rzeszów
  2010 - 'Nowe rzeczy' (indyw.), Muzeum w Bielsku-Białej
  2010 - 'Under', Cellar Gallery, Kraków
  2005 - 'Piotr Krysiak - malarstwo' (indyw.), Fabryka Schindlera, Kraków
  2005 - 'Polski Tydzień', Gotlandia, Szwecja  2017 - Zwycięzca 3 Showcase w konkursie ArtSlant, USA
  2016 - Drugie miejsce w konkursie Artist Grant organizowanym przez Art Registry World
  2016 - Finalista 10. Triennale Małych Form Malarskich, Galeria Wozownia, Toruń
  2016 - Finalista w Dave Bown Projects 12th Semiannual Competition, USA
  2016 - Zwycięzca 5 Showcase w konkursie ArtSlant, USA  2017 - Booooooom.com (click here)
  2017 - ArtMaze Mag, Nr 1
  2016 - Międzynarodowy Festiwal Sztuki BORDERS w Wenecji, Włochy
  2016 - '10. Triennale Małych Form Malarskich', Galeria Wozownia, Toruń
  2016 - 'Paint Pulse Magazine', 5 wydanie, Nowy Jork, USA
  2015 - Magazyn 'iGNANT', Berlin, Niemcy
  2010 - 'II Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego', BWA Rzeszów  Muzeum w Bielsku-Białej
  Dave Bown Collection, USA  piotr.krysiak@gmail.com

  fb fb